Δυναμικές Αναφορές

Κερδοφορία, πληρωμές, χρόνος και φόροι, όλα σε ένα μέρος

Keep track of what goes in and out

Παρακολουθήστε τη ρευστότητα σας

Δείτε πολύτιμα στατιστικά για τα συνολικά σας έσοδα και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των εξοφλημένων τιμολογίων, του κόστους των αγορών σας, των πωλήσεων σας και των άλλων δραστηριοτήτων σας.

Δημιουργήστε εξατομικευμένες αναφορές

Επιλέξτε ανάμεσα στα διαθέσιμα φίλτρα και εξάγετε χρήσιμα συμπεράσματα για τα δεδομένα σας. Προσαρμόστε τη χρονική περιόδο καθώς και τις στήλες που θέλετε να περιλαμβάνονται στην αναφορά. Αποθηκεύστε στον υπολογιστή σας την αναφορά που έχετε δημιουργήσει σε διαφορετικούς τύπους αρχείων και επεξεργαστείτε τα δεδομένα, όπως επιθυμείτε.

Customized reports
One-click export of invoices & expenses

Κατεβάστε και αποθηκεύστε αρχεία με ένα κλικ

Γλυτώστε πολύτιμο χρόνο για το λογιστή σας. Μπορείτε για οποιαδήποτε δεδομένη χρονική περίοδο, να εξάγετε όλα τα τιμολόγια, τα επισυναπτόμενα αρχεία και τα φύλλα αναφορών τους.

Client account statements

Δημιουργήστε πλήρεις καταστάσεις πελατών

Συγκεντρώστε όλες τις συναλλαγές με κάθε πελάτη σας σε ένα αρχείο. Στείλτε τις συγκεντρωτικές καταστάσεις στους πελάτες σας, έτσι ώστε να ξέρουν το ακριβές οφειλόμενο ποσό.

Custom tracking categories

Κατηγοριοποιήστε τα δεδομένα σας

Ομαδοποιήστε εύκολα τις εγγραφές εσόδων, εξόδων, πληρωμών ή ακόμα και τα προϊόντα σας και εξάγετε χρήσιμα συμπεράσματα.  Αποφασίστε για το μέλλον της επιχείρησής σας και επικεντρωθείτε σε ότι έχει πραγματικά αξία για αυτήν.

Απλοποιήστε τον τρόπο που δουλεύετε
Ξεκινήστε Δωρεάν, Χωρίς Κάρτα & Χωρίς Καμία Δέσμευση.