Τι είναι τα ηλεκτρονικά βιβλία;
Τιμολόγηση

Τι είναι τα ηλεκτρονικά βιβλία;

Elorus Team
Elorus Team

Η καινούργια πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, επονομαζόμενη ως myDATA (My Digital Accounting & Tax Application), στοχεύει να οδηγήσει την ελληνική οικονομία στον κόσμο της ψηφιακής τεχνολογίας. Η εν λόγω πλατφόρμα ειδικεύεται στη μοντερνοποίηση του τρόπου καταγραφής, ελέγχου και ανάλυσης των επιχειρησιακών οικονομικών δεδομένων. Τα ηλεκτρονικά βιβλία της κάθε επιχείρησης θα δομούνται και θα φυλάσσονται στο υπολογιστικό νέφος της πλατφόρμας που θα κάνει την επίσημη πρεμιέρα της τον Οκτώβρη του 2020.

Στη πιο απλή του μορφή, το myDATA είναι μια ιστοσελίδα στην οποία ο κάθε επιχειρηματίας θα συνδέεται για να καταχωρεί τις αποδείξεις, τα τιμολόγια και τα κάθε λογής παραστατικά που εκδίδει. Με αυτό το τρόπο, τα έσοδα και τα έξοδα καταγράφονται σε ένα ηλεκτρονικό σύννεφο προσβάσιμο ανά πάσα στιγμή. Οι επαγγελματίες χρησιμοποιώντας προγράμματα μηχανοργάνωσης (όπως το Elorus ή άλλα εμπορικά προγράμματα), δε θα χρειάζεται να συνδέονται στη πλατφόρμα για να καταχωρούν τα δεδομένα τους χειροκίνητα.

Οι στόχοι της πλατφόρμας myDATA

Αρχικά, το νέο αυτό φορολογικό εγχείρημα φιλοδοξεί να χτίσει στέρεες βάσεις για τη μελλοντική ψηφιοποίηση κρατικών μηχανισμών και την εδραίωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ακολουθώντας τα πρότυπα βορειοευρωπαϊκών χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κυριότερος σκοπός της πλατφόρμας myDΑΤΑ είναι η φορολογική διαφάνεια των επιχειρηματικών συναλλαγών στην Ελλάδα. Η ψηφιακή καταχώρηση των εταιρικών εσόδων και εξόδων τάσσεται ενάντια στη φοροδιαφυγή και τις παράνομες δοσοληψίες. Τα πλαστά τιμολόγια θα ανήκουν πλέον στο παρελθόν δεδομένης της υποχρεωτικής διασταύρωσης των στοιχείων εκδότη και λήπτη. Επιπλέον, τα ηλεκτρονικά βιβλία σκοπεύουν να επιταχύνουν τις λογιστικές διαδικασίες μειώνοντας το γραφειοκρατικό χάος. Ας τονίσουμε βέβαια ότι το myDATA δεν υποβιβάζει ή αντικαθιστά την τήρηση λογιστικών βιβλίων και συστημάτων. Αντιθέτως, τα ηλεκτρονικά βιβλία θα δημιουργήσουν ισχυρές γέφυρες μεταξύ των επιχειρήσεων και των φορολογικών αρχών.

Πρακτικά, η πλατφόρμα myDATA αποβλέπει στην αυτοματοποίηση χρονοβόρων επιχειρησιακών υποχρεώσεων όπως των δηλώσεων ΦΠΑ, αφού τα απαραίτητα στοιχεία θα προϋπάρχουν στο σύστημα. Το ίδιο ισχύει και για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (Ε1),  κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3) και το έντυπο Ν. Άλλο ένα δώρο που η πλατφόρμα σκοπεύει να κάνει στις ελληνικές επιχειρήσεις είναι η κατάργηση των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών (των πρώην ΜΥΦ).

Φυσικά, εκτός από τα επιμέρους οφέλη που θα προσφέρουν τα ηλεκτρονικά βιβλία, ένας πιο μακροσκοπικός στόχος τους είναι η άμεση πρόσβαση των εταιρειών στα οικονομικά δεδομένα τους και συνεπώς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Για να επιτευχθεί αυτό, το ΑΑΔΕ myDATA απαρτίζεται από δύο διαφορετικά ηλεκτρονικά βιβλία. Στο Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών (Αναλυτικό Βιβλίο) γίνεται η καταχώρηση της σύνοψης εσόδων/εξόδων, ο χαρακτηρισμός των συναλλαγών και η λογιστική τους τακτοποίηση. Από την άλλη πλευρά, τo Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης (Συνοπτικό Βιβλίο) είναι η συγκεντρωτική παρουσίαση των δεδομένων μιας εταιρείας ανά μήνα και έτος. Το συνοπτικό βιβλίο δυνητικά μπορεί να προσφέρει μια σφαιρική εικόνα της οικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης.

Το ΑΑΔΕ myDATA θα αρχίσει τη λειτουργία του με δύο διαφορετικά κανάλια διαβίβασης δεδομένων, μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρησης και με τη χρήση λογιστικών/εμπορικών προγραμμάτων. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση, που αποτελεί ένα από τα μακροπρόθεσμα σχέδια του υπουργείου Οικονομικών, θα αποτελέσει μελλοντικά ένα τρίτο κανάλι που αναμένεται να λύσει περαιτέρω θέματα διαφάνειας, διασφάλισης περιεχομένου και ορθής διαβίβασης τιμολογίων.

Τι κερδίζουν οι επιχειρήσεις

Τα λογιστικά ή εμπορικά συστήματα μικρών και μεγάλων εταιρειών θα διασυνδέονται με το myDATA και έτσι διευκολύνεται η διαβίβαση των παραστατικών εσόδων/εξόδων. Ταυτόχρονα, τα ηλεκτρονικά βιβλία θα αυτοματοποιήσουν έως ενα βαθμό την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εταιρειών καθώς το myDATA θα λειτουργήσει ως δίαυλος επικοινωνίας. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να επισκέπτονται τη πλατφόρμα και να βλέπουν τα δεδομένα τους σε πραγματικό χρόνο. Η ψηφιοποίηση των εμπορικών συναλλαγών θα εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο και χρήμα εξαλείφωντας επιπλέον διορθωτικές κινήσεις και ελαττώνοντας τα λάθη που οδηγούν σε υποβολή προστίμων. Φυσικά, οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από τη διαφαινόμενη κατάργηση των ΜΥΦ και πιθανώς των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

Πρακτικά, η καινούργια πλατφόρμα θα διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ επιχειρηματία και λογιστή. Ο κάθε επιχειρηματίας δε θα χρειάζεται πια να μεταβιβάζει στο λογιστή του όλα τα τιμολόγια που έχουν κοπεί μηνιαίως. Αντιθέτως, η εταιρεία έχοντας ένα λογιστικό/εμπορικό πρόγραμμα θα στελνει τα δεδομένα εύκολα και γρήγορα στο ΑΑΔΕ myDATA. Με τη σειρά του, ο λογιστής θα μπορεί να βρει τα έσοδα και τα έξοδα αυτόματα στο λογιστικό πρόγραμμα της εταιρείας χωρίς να ενοχλήσει καν τον επιχειρηματία.

Τι κερδίζουν οι λογιστές

Πολλοί μπορεί να εκφράζουν απόψεις ότι οι λογιστές θα χάσουν την μερίδα του λέοντος και θα επωμιστούν έξτρα φόρτο εργασίας. Όμως, αυτή η τοποθέτηση είναι η μια όψη του νομίσματος μιας και τα ηλεκτρονικά βιβλία φέρουν καίρια πλεονεκτήματα. Το επάγγελμα του λογιστή δε θα χάσει σε σημαντικότητα, αντιθέτως ο ρόλος του σε κάθε επιχείρηση θα αναβαθμιστεί αισθητά. Οι λογιστές κατά κανόνα θα είναι υπεύθυνοι για τη διαβίβαση και το χαρακτηρισμό των συναλλαγών στη πλατφόρμα myDATA. Φυσικά, οι φοροτεχνικοί θα συνεχίσουν να είναι υπεύθυνοι και για τη λογιστική παρακολούθηση και ενημέρωση των βιβλίων της κάθε επιχείρησης, υποχρέωση που ο ερχομός του myDATA δεν καταργεί.

Η ψηφιοποίηση της τιμολόγησης και της φορολόγησης δυνητικά θα καταργήσει την υποβολή των ΜΥΦ και των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, απελευθερώνοντας πολύτιμο χρόνο που θα μπορεί να αφιερωθεί σε καινούργιους πελάτες. Βέβαια, εκτός από νέα πελατεία, οι λογιστές μπορούν να επικεντρωθούν στο τομέα της συμβουλευτικής λογιστικής με τους υπάρχοντες πελάτες τους. Επιπλέον, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις εξειδικευμένες γνώσεις τους σε θέματα κοστολόγησης και ανάλυσης οικονομικών στοιχείων. Συνεπώς, αυτές οι δράσεις θα έχουν θετική επιρροή στην εξέλιξη και εξάπλωση των επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζονται.

Η γνώμη των οικονομολόγων

Μετά την ανακοίνωση των ηλεκτρονικών βιβλίων, η Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων Ελλάδος εξέφρασε προβληματισμούς σχετικά με τη δόμηση των ηλεκτρονικών βιβλίων. Οι εν λόγω ειδικοί αντιλαμβάνονται τα οφέλη που θα φέρουν τα ηλεκτρονικά βιβλία στις ελεγκτικές αρχές,ωστόσο τα πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις δεν τους είναι ορατά. Πιο συγκεκριμένα, πιστεύουν ότι το myDATA θα φέρει χρηματική επιβάρυνση λόγω της αγοράς εξοπλισμού, της γεφύρωσης με το σύστημα και της απασχόλησης επιπλέον εργαζομένων. Δευτερευόντως, με βάση τον υφιστάμενο σχεδιασμό, ισχυρίζονται ότι οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τα έντυπα Ε3 δεν είναι δυνατόν να καταργηθούν και έτσι τα καθήκοντα των λογιστών δεν θα μειωθούν αλλά θα πάρουν την ανιούσα.

Η θέση του Elorus

Προφανώς, ο σωστός τρόπος για την πραγματοποίηση των καινούργιων φορολογικών πλάνων είναι να υπάρξει επαρκής οργάνωση και πληροφόρηση του επιχειρηματικού και λογιστικού κόσμου. Δυνητικά, τα ηλεκτρονικά βιβλία μπορούν να αποτελέσουν ουσιαστικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας. Το κεντρικό όφελος τους θα είναι ο διαφωτισμός των σκοτεινών μονοπατιών της γραφειοκρατίας και η οικονομική διαφάνεια που χρειάζεται η ελληνική οικονομία. Επιπλέον, η πλατφόρμα ΑΑΔΕ myDATA θα προσπαθήσει να δημιουργήσει μια αρμονική σύμπραξη ανάμεσα σε επιχειρήσεις και φορολογικές αρχές αρκεί το κράτος να εγγυηθεί για την εύρυθμη καταγραφή και επεξεργασία των δεδομένων που θα αποθηκεύονται στη πλατφόρμα.

Σχετικά με τα προτερήματα του προγράμματος για τις επιχειρήσεις και τους λογιστές, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ξεκάθαρα δεδομένα αλλά μόνο εικασίες. Φυσικά, θα υπάρξουν προβλήματα, παρανοήσεις, δυσκολίες και αλλαγές όπως συμβαίνει με κάθε καινούργιο εγχείρημα. Βέβαια, ο ερχομός μιας τέτοιας φορολογικής καινοτομίας δεν πρέπει να ειδωθεί ως απειλή αλλά ως ένα πολύτιμος βοηθός που θα διευκολύνει τη διαχείριση των οικονομικών της κάθε εταιρείας. Η ανάπτυξη διασυνδέσεων εμπορικών και λογιστικών προγραμμάτων με την πλατφόρμα myDATA θα αυτοματοποιήσει πολλές χρονοβόρες διαδικασίες που ταλαιπωρούν την επιχειρηματική κοινότητα.

Ανεξαρτήτως της μελλοντικής πορείας των ηλεκτρονικών βιβλίων, το Elorus ετοιμάζεται πυρετωδώς για να υποδεχθεί την άφιξη της πλατφόρμας των ηλεκτρονικών βιβλίων. Η ομάδα του Elorus θα είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και λογιστή δημιουργώντας γέφυρα δεδομένων με τη πλατφόρμα ΑΑΔΕ myDATA για να διευκολύνει τη ζωή τους. Οι επαγγελματίες που θα επιλέξουν το Elorus θα μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν στο έπακρο μια πληθώρα αυτοματισμών, λειτουργιών και αναφορών για να έχουν πάντα τον έλεγχο των επιχειρήσεών τους.