Αναβαθμίσεις εφαρμογής

Επιλογή έκπτωσης ΦΠΑ

Νέα δυνατότητα May 14, 2024

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την προσθήκη της επιλογής έκπτωσης ΦΠΑ, στο πλαίσιο της διασύνδεσης με το myDATA.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή από τις ρυθμίσεις της εφαρμογής για τα παραστατικά πώλησης, τις προσφορές και τα πιστωτικά πώλησης. Αφού ενεργοποιηθεί, θα εμφανιστεί το αντίστοιχο πλαίσιο επιλογής στις φόρμες των παραστατικών και στις σχετικές εγγραφές εσόδων για κάθε γραμμή στοιχείου που περιέχει ΦΠΑ. Έτσι, έχετε πλέον τη δυνατότητα να επιλέξετε και να υποβάλετε εύκολα την έκπτωση ΦΠΑ στο myDATA για τις αντίστοιχες συναλλαγές.

Επιλογή έκπτωσης ΦΠΑ

Αναβάθμιση Αναφοράς ομάδας

Βελτίωση May 13, 2024

Σήμερα ανακοινώνουμε μερικές βελτιώσεις στην αναφορά Ομάδας στο Elorus, που σχεδιάστηκαν για να αναβαθμίσουν τον τρόπο που διαβάζετε και αξιοποιείτε τα δεδομένα της αναφοράς.

Αναφορά ομάδας

Απλοποιημένη Οπτικοποίηση Δεδομένων
Για μεγαλύτερη σαφήνεια, έχουμε βελτιστοποιήσει τα διαγράμματά μας ώστε να εμφανίζονται μόνο τα δέκα κορυφαία αποτελέσματα σε κάθε κατηγορία. Όλα τα υπόλοιπα δεδομένα έχουν πλέον ομαδοποιηθεί στη νέα κατηγορία «Άλλα». Αυτή η αναβάθμιση διευθετεί το ζήτημα της υπερφόρτωσης πληροφοριών που προηγουμένως έκανε δυσκολότερη την ερμηνεία και την αποτελεσματική χρήση των δεδομένων.

Τώρα, εμφανίζονται καθαρά οι δέκα κορυφαίες εργασίες, οι πελάτες ή τα έργα και ο χρόνος που αφιερώθηκε σε αυτά, μαζί με ένα συνολικό δείκτη για όλες τις υπόλοιπες εργασίες, εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή επισκόπηση.

Βελτιωμένη Διάταξη
Επιπλέον, έχουμε αναδιαρθρώσει τη διάταξη της Αναφοράς ομάδας. Οι κύριες ενότητες, που προηγουμένως εμφανίζονταν στην κορυφή της σελίδας, και έδειχναν την κατανομή του χρόνου μεταξύ πελατών, έργων και εργασιών, έχουν μετακινηθεί κάτω από το κύριο γράφημα. Αυτή η προσαρμογή επιτρέπει την κατακόρυφη ανάπτυξη της λίστας και την ευκολότερη ανάγνωση της αναφοράς, χωρίς την ανάγκη για υπερβολική κύλιση εντός του διαγράμματος, όπως συνέβαινε προηγουμένως.

Υποστηρίζουμε το "Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων"

Βελτίωση May 10, 2024

Έχουμε πλέον ενσωματώσει το “Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων” στους τύπους φόρων που υποστηρίζονται από την εφαρμογή. Αυτός ο φόρος αποτελεί φορολογική υποχρέωση που επιβάλλεται σε ξενοδοχειακές και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα για τη φιλοξενία επισκεπτών εντός των διοικητικών ορίων ενός δήμου.

Νέα κατάσταση παραστατικού: «Υπό έγκριση»

Νέα δυνατότητα April 23, 2024

Με χαρά σάς ανακοινώνουμε μία νέα σημαντική αναβάθμιση: την προσθήκη της νέας κατάστασης τιμολογίου «Υπό έγκριση». Βασικός στόχος της συγκεκριμένης αναβάθμισης είναι να βελτιώσει τη διαδικασία υποβολής των παραστατικών τόσο στο myDATA όσο και στην υπηρεσία IMPACT EINVOICING, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη αξιοπιστία και έλεγχο.

Σχετικά με τις λειτουργίες τιμολόγησής σας, αυτό σημαίνει:

 • Προσωρινή κατάσταση τιμολογίου: Τα τιμολόγια που υποβάλλονται στο myDATA ή στον πάροχο IMPACT EINVOICING θα παραμένουν πλέον σε κατάσταση «Υπό έγκριση», στην περίπτωση που η εξωτερική υπηρεσία καθυστερήσει αρκετά να απαντήσει. Η κατάσταση αυτή υποδεικνύει ότι το τιμολόγιο βρίσκεται σε προσωρινή κατάσταση αναμονής, μέχρι να λάβει επιβεβαίωση.
 • Κλείδωμα των καταχωρημένων τιμολογίων: Για τη διατήρηση της ακεραιότητας των δεδομένων, τα τιμολόγια που χαρακτηρίζονται ως «Υπό έγκριση» κλειδώνονται, και δεν υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας τους. Αυτό εξασφαλίζει ότι δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές μέχρι να επιβεβαιωθεί η τελική κατάσταση του τιμολογίου.
 • Αυτόματη επανυποβολή: Το Elorus θα επιχειρήσει αυτόματα να επανυποβάλει ανά διαστήματα το τιμολόγιο μέχρι να ληφθεί οριστική απάντηση από τις εξωτερικές υπηρεσίες. Αυτή η διαδικασία διεκπεραιώνεται συστημικά, χωρίς να απαιτείται από τον χρήστη να παρέμβει χειροκίνητα.

Η προσθήκη αυτή αποτελεί μέρος της συνεχούς προσπάθειάς μας να απλοποιήσουμε τον τρόπο διαχείρισης των οικονομικών λειτουργιών σας, και να βελτιώσουμε τη συνολική εμπειρία χρήσης στην εφαρμογή. Κατανοούμε τη σημασία που έχει για εσάς η αξιόπιστη επεξεργασία των τιμολογίων, και δεσμευόμαστε να παρέχουμε διαρκώς λύσεις που υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές ανάγκες σας.

Δυνατότητα ακύρωσης εισπράξεων που έχουν υποβληθεί στο myDATA

Νέα δυνατότητα April 23, 2024

Πλέον, το Elorus σάς δίνει τη δυνατότητα να ακυρώσετε συναλλαγές, όπως έσοδα από ενοίκια, συμβόλαια και το «Τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση», που έχουν υποβληθεί στο myDATA.

Η νέα λειτουργία διατηρεί τη συνέχεια της αρίθμησης των εγγράφων, αποφεύγοντας τα κενά που θα μπορούσαν να περιπλέξουν τις λογιστικές διαδικασίες και τους ελέγχους.

Η ακύρωση μιας είσπραξης που έχει ήδη υποβληθεί στο myDATA θα ακυρώσει επίσης και την υποβολή. Το Elorus καταγράφει σε ένα πλήρες ιστορικό όλες τις ακυρωμένες συναλλαγές, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να ανατρέξετε οποιαδήποτε στιγμή.

Αναβάθμιση αναφοράς εγγραφών χρόνου

Βελτίωση April 19, 2024

Σήμερα ανακοινώνουμε μία αναβάθμιση στην αναφορά των Εγγραφών Χρόνου, η οποία πλέον λειτουργεί σύμφωνα με την προηγμένη μηχανή αναφορών μας. Η αναβάθμιση αυτή προσφέρει ενισχυμένη λειτουργικότητα και βελτιώσεις στην απόδοση, με σκοπό να υποστηρίξει οργανισμούς με εκτεταμένες ανάγκες διαχείρισης έργων και πελατών.

Στην αναφορά έχουν επίσης προστεθεί ορισμένες νέες λειτουργίες:

 • Νέο Φίλτρο: Περιορίστε εύκολα τα αποτελέσματα της αναφοράς ανά πελάτη του έργου, επιτρέποντας πιο στοχευμένη ανάλυση δεδομένων.
 • Ενισχυμένη Ομαδοποίηση και Συνόψεις: Ομαδοποιήστε τα αποτελέσματα ανά πελάτη του έργου και υπολογίστε αυτόματα τα σύνολα για καθέναν, εξασφαλίζοντας έτσι μια πιο σαφή εικόνα.
 • Νέες Στήλες: Ο Πελάτης του έργου, η Ωριαία χρέωση και το Χρεώσιμο ποσό της εγγραφής χρόνου έχουν προστεθεί στη λίστα των διαθέσιμων στηλών.

Aναφορά εγγραφών χρόνου

Αναβαθμίσεις στην υποστήριξη και διαχείριση φόρων

Βελτίωση April 18, 2024

Με χαρά σάς ανακοινώνουμε μια σειρά από αναβαθμίσεις στο Elorus, σχεδιασμένες για να βελτιώσουν τη διαχείριση φόρων και τις σχετικές αναφορές.

Οι βελτιώσεις εναρμονίζονται με τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές του myDATA:

 • Υποστήριξη φόρων: Το Elorus υποστηρίζει περισσότερες κατηγορίες φόρων, δηλαδή “Λοιποί Φόροι”, “Επιβαρύνσεις λοιπών φόρων”, και τον “Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης”.
 • Ενημερώσεις στο portal πελατών: Οι αποδείξεις για την πληρωμή του “Τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση” συμπεριλαμβάνονται πλέον στο portal πελατών. Αυτές οι αποδείξεις θα εμφανίζονται ως συναλλαγές που ταυτόχρονα χρεώνουν και πιστώνουν τον λογαριασμό του πελάτη.
 • Ιστορικό συναλλαγών επαφών: Στη σελίδα προβολής επαφών, οι συναλλαγές που σχετίζονται με την πληρωμή του Τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση εμφανίζονται πλέον ξεχωριστά.
 • Ρυθμίσεις διασύνδεσης myDATA: Μία νέα προεπιλεγμένη κατηγορία ταξινόμησης, “1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων”, έχει προστεθεί στις ρυθμίσεις διασύνδεσης με το myDATA.
 • Στην ενότητα Εισπράξεις, έχουμε προσθέσει μία νέα επιλογή φίλτρου κάτω από το Είδος Συναλλαγής για τον “Φόρο ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση”.

Δημιουργία μονάδων μέτρησης

Νέα δυνατότητα March 17, 2024

Μόλις προσθέσαμε μια πολυαναμενόμενη δυνατότητα στο Elorus, η οποία σας επιτρέπει να δημιουργήσετε τις δικές σας μονάδες μέτρησης σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας. Για παράδειγμα, χάρη στη νέα λειτουργικότητα μια επιχείρηση ψηφιακού μάρκετινγκ μπορεί να χρεώνει ανά «καμπάνιες» ή «κλικ», ενώ μια επιχείρηση κηπουρικής μπορεί να χρησιμοποιεί τα «τετραγωνικά μέτρα» για να τιμολογήσει τις υπηρεσίες που παρέχει.

Custom μονάδες μέτρησης

Επιπλέον, εκτός από την πρόσβαση που έχετε στη λίστα με τις ήδη ρυθμισμένες μονάδες μέτρησης του Elorus, σας δίνετε η δυνατότητα είτε να διαγράψετε είτε να αρχειοθετήσετε εκείνες που δεν είναι πλέον σχετικές με την επιχείρησή σας. Η αρχειοθέτηση διασφαλίζει ότι η λίστα των μονάδων μέτρησης παραμένει οργανωμένη, διατηρώντας παράλληλα την ακεραιότητα των ιστορικών σας δεδομένων.

Dashboard πωλήσεων

Βελτίωση March 17, 2024

Σας παρουσιάζουμε την αναβαθμισμένη λειτουργία Dashboard πωλήσεων, που βασίζεται στον πλήρη ανασχεδιασμό της συνοπτικής αναφοράς πωλήσεων. Η νέα λειτουργία παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες και μια πιο δυναμική επισκόπηση της απόδοσης των πωλήσεών σας εντός μιας καθορισμένης χρονικής περιόδου.

 • Αναλυτική αναφορά πωλήσεων: Μπορείτε να παρακολουθείτε την ετήσια, μηνιαία, εβδομαδιαία ή ακόμη και ημερήσια ανάλυση των πωλήσεών σας, ενώ από τη δευτερεύουσα διάσταση της αναφοράς παρέχεται βαθύτερη ανάλυση των πωλήσεων ανά πελάτη ή ανά κατηγοριοποίηση.
 • Σύγκριση απόδοσης πωλήσεων: Η νέα λειτουργία σας επιτρέπει να συγκρίνετε την τρέχουσα απόδοση των πωλήσεων με προηγούμενες περιόδους, και να λαμβάνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη και τις τάσεις της επιχείρησής σας.
 • Καλύτεροι πελάτες (ανά περίοδο ή ανά κατηγοριοποίηση): Χάρη στην αναβαθμισμένη λειτουργία, έχετε άμεση πρόσβαση σε σημαντικές μετρήσεις για τους καλύτερους πελάτες, τα έργα και τις κατηγορίες σας, καθιστώντας πιο εύκολο τον εντοπισμό και την εστίαση στους πιο κερδοφόρους τομείς σας.

Dashboard πωλήσεων στο Elorus

Η αναβαθμισμένη λειτουργία Dashboard πωλήσεων αποτελεί ένα πιο αναλυτικό και ευκολονόητο εργαλείο για την καταγραφή των τάσεων των πωλήσεών σας, τη σύγκριση των αποδόσεων ανά περίοδο, και τη λεπτομερή ανάλυση των δεδομένων των πωλήσεών σας.

Αναβαθμισμένη τιμολόγηση έργων

Νέα δυνατότητα March 17, 2024

Με ενθουσιασμό σας ανακοινώνουμε μια βελτίωση στις δυνατότητες τιμολόγησης έργων στο Elorus. Επεκτείνοντας την υπάρχουσα λειτουργικότητά μας –τιμολόγηση βάσει χρόνου–, έχουμε εισαγάγει έναν τρόπο να συνδέετε την τιμολόγησή σας απευθείας με τα έργα σας, ώστε να περιλαμβάνει τιμολόγια με ελεύθερη μορφή, πιστωτικά πώλησης, ακόμη και επαναλαμβανόμενα τιμολόγια.

Ποια είναι η νέα δυνατότητα:

Τώρα, κατά τη δημιουργία οποιουδήποτε τιμολογίου ή πιστωτικού πώλησης, μπορείτε να συνδέσετε κάθε στοιχείο της γραμμής με οποιοδήποτε έργο της επιλογής σας. Αυτό εξασφαλίζει ότι κάθε χρέωση μπορεί να αποδοθεί με ακρίβεια, εφόσον ο πελάτης που τιμολογείτε σχετίζεται με το έργο.

Τιμολόγηση έργων

Η διαδικασία συνοπτικά:

 • Μεταβείτε στη σελίδα «Προσθήκη Τιμολογίου».
 • Καθώς συμπληρώνετε τις γραμμές του τιμολογίου σας, θα δείτε την επιλογή που σας επιτρέπει να συνδέσετε καθεμία με ένα έργο.
 • Για τα επαναλαμβανόμενα τιμολόγια, αρκεί να ρυθμίσετε τις συνδέσεις σας μία φορά. Έτσι, όποτε δημιουργείται αυτόματα το τιμολόγιο, θα διατηρεί αυτούς τους συνδέσμους.

Οι βελτιώσεις της διασύνδεσης με το Elorus4Slack ολοκληρώθηκαν!

Διασύνδεση March 14, 2024

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι η αναβάθμιση σχετικά με τη διασύνδεση του Elorus4Slack ολοκληρώθηκε. Μετά από μικρή καθυστέρηση εξαιτίας απρόβλεπτων λόγων, η πολυαναμενόμενη λειτουργία που σας δίνει τη δυνατότητα να ανεβάζετε απευθείας αρχεία από το Slack στα εισερχόμενα αρχεία του Elorus είναι πλέον διαθέσιμη!

Αυτή η αναβάθμιση, μέρος των συνεχιζόμενων βελτιώσεων στο Elorus4Slack, σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε εύκολα την εφαρμογή Elorus4Slack, να τοποθετήσετε το bot μας σε οποιοδήποτε κανάλι Slack, και να ανεβάζετε αρχεία με ένα απλό κλικ. Έτσι, μπορείτε να συγκεντρώνετε εύκολα τις αποδείξεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο στο Elorus, όπου κι αν βρίσκεστε.

Ανεβάστε τα έξοδα και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο στο Elorus

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και την υπομονή σας. Χρειάστηκε να επεξεργαστούμε τις τεχνικές λεπτομέρειες με το Slack, ώστε να κάνουμε αυτή τη νέα λειτουργία πραγματικότητα. Ανακαλύψτε τον νέο απλουστευμένο τρόπο διαχείρισης των αρχείων σας σήμερα!

Είσπραξη τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση

Βελτίωση February 29, 2024

Το Elorus είναι πλήρως ενημερωμένο και συμμορφωμένο με τις τελευταίες αλλαγές της ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με τον φόρο διαμονής, ο οποίος πλέον έχει μετονομαστεί σε «Τέλος Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση». Υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις φιλοξενίας να προσαρμοστούν στις ρυθμιστικές αλλαγές, το Elorus επιτρέπει την έκδοση εγγράφων για το «Τέλος Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση», και την υποβολή τους στο myDATA.

Οι φορολογικοί συντελεστές έχουν ενημερωθεί ώστε να λαμβάνουν υπόψη την εποχικότητα, με υψηλότερους συντελεστές σε ισχύ από τον Μάρτιο έως τον Οκτώβριο και χαμηλότερους συντελεστές από τον Νοέμβριο έως τον Φεβρουάριο. Επιπλέον, έχουν ενσωματωθεί όλοι οι νέοι συντελεστές για τις βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις μεταξύ άλλων περιπτώσεων.

Τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση

Για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς να ενεργοποιήσετε και να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία, επισκεφθείτε το κέντρο υποστήριξής μας.

Το Elorus υποστηρίζει την αποστολή παραστατικών B2G

Νέα δυνατότητα January 28, 2024

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε μια σημαντική αναβάθμιση στην εφαρμογή, σε συνεργασία με τον πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης SoftOne eInvoicing.

Το Elorus υποστηρίζει την έκδοση και αποστολή παραστατικών στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων (παραστατικά B2G), ακολουθώντας τη σχετική νομοθεσία περί υποχρεωτικότητας της ηλεκτρονικής αποστολής τιμολογίων προς δημόσιους φορείς. Η αποστολή των παραστατικών πραγματοποιείται μέσω της διασύνδεσης με τον πιστοποιημένο πάροχο, και ακολουθεί τις προδιαγραφές του PEPPOL BIS 3.0.

Elorus B2G eInvoicing

Η προσαρμογή του Elorus στις κρατικές εξελίξεις αποδεικνύει τη δέσμευσή μας να παρέχουμε αποτελεσματικές λύσεις στους χρήστες της εφαρμογής που διευκολύνουν διαρκώς την καθημερινότητά τους.

Ειδοποίηση επιβεβαίωσης για μη αποθηκευμένες αλλαγές

Νέα δυνατότητα January 24, 2024

Στην τελευταία ενημέρωση της εφαρμογής, προσθέσαμε μία μικρή αλλά σημαντική δυνατότητα που αναβαθμίζει ακόμα περισσότερο την εμπειρία χρήσης σας στο Elorus. Πλέον, κάθε φορά που δημιουργείτε ή επεξεργάζεστε μια φόρμα και προσπαθήσετε να αποχωρήσετε από τη σελίδα χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, θα εμφανιστεί σχετική ειδοποίηση για επιβεβαίωση. Αυτό διασφαλίζει ότι οι αλλαγές που έχετε κάνει δεν θα χαθούν κατά λάθος.

Στην περίπτωση που προτιμάτε μια πιο απλοποιημένη ροή εργασίας, μπορείτε να αποεπιλέξετε το συγκεκριμένο πεδίο από τις Προτιμήσεις στο Προφίλ χρήστη.

Ειδοποίηση επιβεβαίωσης για μη αποθηκευμένες αλλαγές

Ανάκτηση συνόψεων myDATA μέσα από την εφαρμογή του Elorus

Νέα δυνατότητα January 4, 2024

Με χαρά σας ανακοινώνουμε τη νέα λειτουργία του Elorus, χάρη στην οποία μπορείτε να ανακτήσετε τις συνόψεις myDATA που σχετίζονται με την επιχείρησή σας.

Παρόλο που το Elorus λαμβάνει αυτόματα τις συνόψεις του myDATA καθημερινά, σας δίνεται πλέον η δυνατότητα να τις ανακτήσετε και χειροκίνητα μέσα από την εφαρμογή.

Import myDATA documents

Μέσω αυτής της διασύνδεσης απλοποιείται η διαδικασία ελέγχου των συναλλαγών που έχουν δηλωθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA με τις εγγραφές σας μέσα στην εφαρμογή. Έτσι, έχετε τη δυνατότητα να επαληθεύσετε την εγκυρότητα και την ακρίβεια των εγγραφών, χωρίς να αποσυνδεθείτε από το περιβάλλον του Elorus.

Εισερχόμενα αρχεία: H συλλογή παραστατικών εξόδων και αγορών αυτοματοποιείται

Νέα δυνατότητα December 6, 2023

Η συλλογή αρχείων, και ειδικότερα οικονομικών εγγράφων, αποτελεί μια απαιτητική διαδικασία. Σχεδιασμένη για τις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων, η νέα λειτουργία του Elorus Εισερχόμενα αρχεία, διευκολύνει τη συγκέντρωση των παραστατικών εξόδων ή άλλων εγγράφων, ώστε να τα διαχειριστείτε σε δεύτερο χρόνο.

Elorus Files

Αποστολή αρχείων μέσω email

Για κάθε λογαριασμό σας στο Elorus, δημιουργείται αυτόματα μια μοναδική διεύθυνση email. Κάθε φορά που στέλνετε ένα email στη συγκεκριμένη διεύθυνση, τα συνημμένα αρχεία που περιλαμβάνονται στο email, μεταφέρονται αυτόματα στα Εισερχόμενα αρχεία του συγκεκριμένου οργανισμού.

Μετατροπή σε έξοδα

Έχετε τη δυνατότητα να μετατρέπετε τα αρχεία που έχετε συγκεντρώσει σε ενεργές εγγραφές απευθείας. Οποιοδήποτε έγγραφο έχετε αποθηκεύσει στα Εισερχόμενα αρχεία, μπορεί να μετατραπεί σε έξοδο, σε πιστωτικό προμηθευτή κ.ά ή να επισυναφθεί σε οποιαδήποτε άλλη εγγραφή το υποστηρίζει.

Η συμπλήρωση της φόρμας δαπανών γίνεται εύκολα. Το Elorus παρουσιάζει ένα διπλό παράθυρο, με τη φόρμα δαπανών στα αριστερά και την προεπισκόπηση του αρχείου (π.χ., PDF) στα δεξιά. Η διάταξη αυτή διευκολύνει τους χρήστες να πληκτρολογήσουν γρήγορα τα ποσά, τις περιγραφές και άλλες λεπτομέρειες, εξασφαλίζοντας την ακρίβεια κατά την παραπομπή.

Elorus4Slack

Από όπου κι αν βρίσκεστε, έχετε τη δυνατότητα να στέλνετε έγγραφα ή/και εικόνες στο Elorus μέσω Slack. Χωρίς να συνδεθείτε στην εφαρμογή σας, μπορείτε σε ελάχιστο χρόνο να μεταφέρετε στον οργανισμό σας τα αρχεία που επιθυμείτε.

Κεντρική προβολή συνημμένων

Η επισύναψη αρχείων σε παραστατικά, επαφές ή έργα δεν αποτελεί κάτι νέο για το Elorus. Βέβαια, με τη νέα λειτουργία αναβαθμίσαμε την εμπειρία, χάρη στην ενσωμάτωση της ενιαίας προβολής. Η πρόσβαση, η προεπισκόπηση, η λήψη και η συνολική διαχείριση των συνημμένων αρχείων γίνεται πιο εύκολη από ποτέ, αφού μπορείτε να πραγματοποιήσετε όλες τις ενέργειες από το ίδιο περιβάλλον.

Η λειτουργία αυτή όχι μόνο ενισχύει τη χρηστικότητα της εφαρμογής, αλλά πολύ περισσότερο δίνει αξία στη σημασία της απλοποίησης των καθημερινών εργασιών, παρέχοντας τη δυνατότητα σε μια επιχείρηση να επικεντρωθεί σε όσα έχουν πραγματικά σημασία.

Επιπλέον χρεώσεις έργων: Παρακολούθηση από το client portal

Βελτίωση December 5, 2023

Μέσα από το client portal έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε τις Επιπλέον χρεώσεις για κάθε έργο.

Με την αναβάθμιση αυτή, οι πελάτες σας λαμβάνουν μέσα από το client portal μια λεπτομερή ανάλυση για τις πρόσθετες δαπάνες που σχετίζονται με το εκάστοτε έργο. Είτε πρόκειται για απρόσμενα έξοδα είτε για πρόσθετα κόστη που αφορούν στην υλοποίηση ενός έργου, οι πελάτες σας πλέον έχουν πλήρη εποπτεία των σχετικών δαπανών.

Import myDATA documents

Στόχος της νέας λειτουργικότητας είναι όχι μόνο να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη ανάμεσα σε εσάς και του πελάτες σας, αλλά πολύ περισσότερο να παρέχεται λεπτομερής ενημέρωση, που διευκολύνει τόσο την επικοινωνία όσο και τη διαδικασία διαχείρισης των έργων.

Συζητήσεις με τους πελάτες μέσω του client portal

Νέα δυνατότητα August 7, 2023

Τώρα, με τη νέα λειτουργία του Elorus μπορείτε να στέλνετε μηνύματα με τους πελάτες σας για ό,τι σας αφορά μέσα από την εφαρμογή του Elorus. Ενεργοποιώντας στην επαφή του εκάστοτε πελάτη την πρόσβαση στο client portal, μπορείτε να ανταλλάσσετε μηνύματα σε πραγματικό χρόνο.

Elorus Discussions

Η λειτουργία των Συζητήσεων είναι διαθέσιμη στα:

 • Παραστατικά πώλησης
 • Πιστωτικά πώλησης
 • Προσφορές
 • Έργα

Για μεγαλύτερη διευκόλυνση της επικοινωνίας, σας δίνεται η δυνατότητα να ενημερώνετε τον πελάτη και με email κάθε φορά που αποστέλλετε ένα νέο μήνυμα μέσω client portal.

Παράλληλα, κάθε φορά που ο πελάτης σας απαντάει σε ένα μήνυμά σας μέσω του client portal, θα λαμβάνετε ειδοποίηση στο Elorus, αλλά και email, αν ενεργοποιήσετε τις σχετικές ρυθμίσεις.

Έτσι, μπορείτε πλέον να αλληλεπιδράτε αμεσότερα και πιο αποτελεσματικά με τους πελάτες σας.

Ξεκίνα σήμερα με το ΔΩΡΕΑΝ πλάνο!

Χωρίς κάρτα, χωρίς καμία δέσμευση.