Αναβαθμίσεις εφαρμογής

Νέα κατάσταση παραστατικού: «Υπό έγκριση»

Νέα δυνατότητα April 23, 2024

Με χαρά σάς ανακοινώνουμε μία νέα σημαντική αναβάθμιση: την προσθήκη της νέας κατάστασης τιμολογίου «Υπό έγκριση». Βασικός στόχος της συγκεκριμένης αναβάθμισης είναι να βελτιώσει τη διαδικασία υποβολής των παραστατικών τόσο στο myDATA όσο και στην υπηρεσία IMPACT EINVOICING, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη αξιοπιστία και έλεγχο.

Σχετικά με τις λειτουργίες τιμολόγησής σας, αυτό σημαίνει:

  • Προσωρινή κατάσταση τιμολογίου: Τα τιμολόγια που υποβάλλονται στο myDATA ή στον πάροχο IMPACT EINVOICING θα παραμένουν πλέον σε κατάσταση «Υπό έγκριση», στην περίπτωση που η εξωτερική υπηρεσία καθυστερήσει αρκετά να απαντήσει. Η κατάσταση αυτή υποδεικνύει ότι το τιμολόγιο βρίσκεται σε προσωρινή κατάσταση αναμονής, μέχρι να λάβει επιβεβαίωση.
  • Κλείδωμα των καταχωρημένων τιμολογίων: Για τη διατήρηση της ακεραιότητας των δεδομένων, τα τιμολόγια που χαρακτηρίζονται ως «Υπό έγκριση» κλειδώνονται, και δεν υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας τους. Αυτό εξασφαλίζει ότι δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές μέχρι να επιβεβαιωθεί η τελική κατάσταση του τιμολογίου.
  • Αυτόματη επανυποβολή: Το Elorus θα επιχειρήσει αυτόματα να επανυποβάλει ανά διαστήματα το τιμολόγιο μέχρι να ληφθεί οριστική απάντηση από τις εξωτερικές υπηρεσίες. Αυτή η διαδικασία διεκπεραιώνεται συστημικά, χωρίς να απαιτείται από τον χρήστη να παρέμβει χειροκίνητα.

Η προσθήκη αυτή αποτελεί μέρος της συνεχούς προσπάθειάς μας να απλοποιήσουμε τον τρόπο διαχείρισης των οικονομικών λειτουργιών σας, και να βελτιώσουμε τη συνολική εμπειρία χρήσης στην εφαρμογή. Κατανοούμε τη σημασία που έχει για εσάς η αξιόπιστη επεξεργασία των τιμολογίων, και δεσμευόμαστε να παρέχουμε διαρκώς λύσεις που υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές ανάγκες σας.

Ξεκίνα σήμερα με το ΔΩΡΕΑΝ πλάνο!

Χωρίς κάρτα, χωρίς καμία δέσμευση.